Buro Raamkla

WONINGSPLITSING VERGUNNING

woningsplitsing - kadastrale splitsing

Splitsingen

Kadastrale splitsing betekent dat de eigendom van de woning daadwerkelijk in twee of meerdere delen wordt verdeeld (appartementsrechten). Dit gebeurt via een notaris en wordt vastgelegd in het kadaster. Elk deel krijgt een eigen kadastraal nummer en wordt beschouwd als een aparte woning. Voor een kadastrale splitsing is het altijd van belang dat de woning officieel gesplitst is middels een verleende vergunning bij de gemeente

Zodra jij de opdracht hebt bevestigd wordt er op de achtergrond alles klaargezet.

Als de archieftekeningen niet bekend zijn vragen wij deze op bij de desbetreffende gemeente

Hierbij wordt de eerste concept tekening gedeeld.

Samen zijn we tot een eindontwerp gekomen waarmee u tevreden bent.

Nadat alle stukken akkoord zijn kan de vergunning worden ingediend bij het omgevingsloket, vanaf 1 januari 2024 wordt de vergunning aangevraagd via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Recente Projecten